当前位置:首页 > 励志文章 > 正文

七哀诗

浏览:46   评论:0   

七哀诗

七哀诗

作者:王粲 朝代:魏晋 七哀诗原文

其一
西京 *** 无象,豺虎方遘患。
复弃中国去,委身适荆蛮。
亲戚对我悲,朋友相追攀。
出门无所见,白骨蔽平原。
路有 *** 妇人,抱子弃草间。
顾闻号泣声,挥涕独不还。
未知身死处,何能两相完?
驱马弃之去,不忍听此言。
南登霸陵岸,回首望长安。
悟彼下泉人,喟然伤心肝。

其二
荆蛮非我乡,何为久滞淫。
方舟溯 *** 江,日暮愁我心。
山冈有余映,岩阿增重阴。
狐狸驰赴穴,飞鸟翔故林。
流波激清响,猴猿临岸吟。
迅风拂裳袂,白露沾衣襟。
独夜不能寐,摄衣起抚琴。
丝桐感人情,为我发悲音。
羁旅无终极,忧思壮难任。

其三
边城使心悲,昔吾亲更之。
冰雪截肌肤,风飘无止期。
百里不见人,草木谁当迟。
登城望亭燧,翩翩飞戍旗。
行者不顾反,出门与家辞。
子弟多俘虏, *** 泣无已时。
天下尽乐土,何为久留兹。
蓼虫不知辛,去来勿与谘。

七哀诗拼音解读

qí yī
xī jīng luàn wú xiàng ,chái hǔ fāng gòu huàn 。
fù qì zhōng guó qù ,wěi shēn shì jīng mán 。
qīn qī duì wǒ bēi ,péng yǒu xiàng zhuī pān 。
chū mén wú suǒ *** àn ,bái gǔ bì píng yuán 。
lù yǒu jī fù rén ,bào zǐ qì cǎo *** ān 。
gù wén hào qì shēng ,huī tì dú bú hái 。
wèi zhī shēn sǐ chù ,hé néng liǎng xiàng wán ?
qū mǎ qì zhī qù ,bú rěn tīng cǐ yán 。
nán dēng bà líng àn ,huí shǒu wàng zhǎng ān 。
wù bǐ xià quán rén ,kuì rán shāng xīn gān 。

qí èr
jīng mán fēi wǒ xiāng ,hé wéi *** ǔ zhì yín 。
fāng zhōu sù dà *** āng ,rì mù chóu wǒ xīn 。
shān gāng yǒu yú yìng ,yán ā zēng zhòng yīn 。
hú lí chí fù xué ,fēi niǎo xiáng gù lín 。
liú bō jī qīng xiǎng ,hóu yuán lín àn yín 。
xùn fēng fú shang mèi ,bái lù zhān yī jīn 。
dú yè bú néng mèi ,shè yī qǐ fǔ qín 。
sī tóng gǎn rén qíng ,wéi wǒ fā bēi yīn 。
jī lǚ wú zhōng jí ,yōu sī zhuàng nán rèn 。

qí sān
biān chéng shǐ xīn bēi ,xī wú qīn gèng zhī 。
bīng xuě *** é jī fū ,fēng piāo wú zhǐ qī 。
bǎi lǐ bú *** àn rén ,cǎo mù shuí dāng chí 。
dēng chéng wàng tíng suì ,piān piān fēi shù qí 。
háng zhě bú gù fǎn ,chū mén yǔ *** ā cí 。
zǐ dì duō fú lǔ ,kū qì wú yǐ shí 。
tiān xià jìn lè tǔ ,hé wéi *** ǔ liú zī 。
liǎo chóng bú zhī xīn ,qù lái wù yǔ zī 。

你可能感兴趣

相关资讯

热点资讯

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

作者:admin    日期:2021-11-28 04:52:50    分类:励志文章