当前位置:首页 > 励志文章 > 正文

小石城山记_1

浏览:47   评论:0   

小石城山记

小石城山记

作者:柳宗元 朝代:唐代 小石城山记原文

  自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。其上为睥睨、梁欐之形,其旁出堡坞,有若门焉。窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭,益奇而坚,其疏数偃仰,类智者所施设也。

  噫!吾疑造物者之有无久矣。及是,愈以为诚有。又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。”是二者,余未信之。

小石城山记拼音解读

  zì xī shān dào kǒu jìng běi ,yú huáng máo lǐng ér xià ,yǒu èr dào :qí yī xī chū ,xún zhī wú suǒ dé ;qí yī shǎo běi ér dōng ,bú guò sì shí zhàng ,tǔ duàn ér chuān fèn ,yǒu jī shí héng dāng qí yín 。qí shàng wéi pì nì 、liáng lǐ zhī xíng ,qí páng chū bǎo wù ,yǒu ruò mén yān 。kuī zhī zhèng hēi ,tóu yǐ xiǎo shí ,dòng rán yǒu shuǐ shēng ,qí xiǎng zhī jī yuè ,liáng jiǔ nǎi yǐ 。huán zhī kě shàng ,wàng shèn yuǎn ,wú tǔ rǎng ér shēng jiā shù měi jiàn ,yì qí ér jiān ,qí shū shù yǎn yǎng ,lèi zhì zhě suǒ shī shè yě 。

  yī !wú yí zào wù zhě zhī yǒu wú jiǔ yǐ 。jí shì ,yù yǐ wéi chéng yǒu 。yòu guài qí bú wéi zhī zhōng zhōu ,ér liè shì yí dí ,gèng qiān bǎi nián bú dé yī shòu qí jì ,shì gù láo ér wú yòng 。shén zhě tǎng bú yí rú shì ,zé qí guǒ wú hū ?huò yuē :“yǐ wèi fū xián ér rǔ yú cǐ zhě 。”huò yuē :“qí qì zhī líng ,bú wéi wěi rén ,ér dú wéi shì wù ,gù chǔ zhī nán shǎo rén ér duō shí 。”shì èr zhě ,yú wèi xìn zhī 。

你可能感兴趣

相关资讯

热点资讯

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

作者:quanzhong    日期:2021-10-25 03:43:33    分类:励志文章